Przyjmowanie zgłoszeń do edycji 2021 zostało zakończone…