Behawiorystka Joanna Iracka
lekarz weterynarii-behawiorystka dyplomowana przez Państwowe Wyższe Szkoły Weterynaryjne Francji. Współtwórczyni „Studium Kot: Zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne”.